Uz laiku apturēta visu BALVA licenču darbība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu izmantot vienu no likumā paredzētajiem pasākumiem apdrošināto personu interešu aizsardzībai, ar 2013. gada 16.aprīli uz laiku apturot visu apdrošināšanas akciju sabiedrības (AAS) “Balva” izsniegto licenču darbību līdz trūkumu novēršanai. Tas nozīmē, ka AAS „Balva” turpina pildīt visus noslēgtos līgumus ar esošajiem klientiem, taču tai ir aizliegts noslēgt jaunus apdrošināšanas līgumus.

Ko tas nozīmē AAS „Balva”?

Darbības apturēšana paredz aizliegumu AAS “Balva” slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, palielināt apdrošināšanas summas un pagarināt apdrošināšanas līgumus. Šāds lēmums pieņemts, jo AAS „Balva” konstatēti vairāki likumā noteikto prasību pārkāpumi. Tiklīdz AAS ”Balva” būs novērsusi identificētos trūkumus, tā FKTK par to pārliecināsies un lems par uzlikto ierobežojumu atcelšanu. Minētie procesi notiks ciešā FKTK uzraudzībā. Likumā noteikts, ka apdrošināšanas sabiedrībai identificētie trūkumi jānovērš sešu mēnešu laikā.

Līdz šim AAS „Balva” piedāvājusi OCTA, KASKO, īpašumu, veselības un ceļojumu apdrošināšanu.

Ko tas nozīmē AAS „Balva” esošajiem klientiem?

Esošos AAS “Balva” klientus licences darbības apturēšana neietekmēs – līdz šim noslēgtie apdrošināšanas līgumi turpina savu darbību bez jebkādām izmaiņām un sabiedrībai jānodrošina visu saistību izpilde pret klientiem. AAS “Balva” nedrīkst slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, palielināt apdrošināšanas summas un pagarināt apdrošināšanas līgumus. FKTK sekos līdzi, lai AAS „Balva” klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.

Piemēram, ja klientam ir AAS „Balva” OCTA polise – tā turpina darboties, un apdrošināšanas sabiedrībai jāpilda visas uzņemtās saistības.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?