Turpina samazināties OCTA apdrošināšanas gadījumu skaits; nozare joprojām cieš zaudējumus

„Saskaņā ar Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) veikto statistiku par OCTA nozares darbību, jāsecina, ka situācija pērn, salīdzinot ar 2011.gadu, nav būtiski izmainījusies. Lai arī atsevišķos nozarei svarīgajos rādītājos redzamas pozitīvas iezīmes, nozare joprojām cieš zaudējumus un noslēdz gadu ar negatīvu bilanci, ” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Saskaņā ar LTAB datiem kopējais 2012.gadā uz zaudējumu pieteikumu pamata reģistrēto CSNg skaits ir 29800, kas salīdzinājumā ar 2011.gadu ir samazinājies par 5,6% (2011.gadā – 31564 CSNg). Uz Saskaņoto paziņojumu pamata 2012.gadā reģistrēti 18841 CSNg, kas ir par 3,9%, mazāk nekā 2011.gadā, (2011.gadā – 19605 CSNg). „Tajā pat laikā, jāsecina, ka būtiski palielinājusies autobraucēju vēlme reģistrēt CSNg tieši ar Saskaņotā paziņojuma palīdzību. Analizējot datus par CSNg skaitu, kas notikuši pēdējos piecos gados un reģistrēti uz Saskaņoto paziņojumu pamata, redzam, ka 2007.gadā tādi ir 54,2%, 2010.gadā – 59,6%, un 2012.gadā jau 63,2%,” skaidro J.Stengrevics.

No visiem pērn reģistrētajiem apdrošināšanas gadījumiem 91,80% gadījumi ir notikuši Latvijā, bet 57,9% – Rīgā. „Salīdzinot šos datus pēdējo piecu gadu periodā, var izdarīt secinājumu, ka ārvalstīs notikušo apdrošināšanas gadījumu skaitam ik gadu ir tendence palielināties, jo, piemēram, 2005.gadā tas sastādīja 4,4%, 2008.gadā – 5,3%, 2012.gadā – jau 8,2% no visiem reģistrētajiem gadījumiem,” stāsta J.Stengrevics, piebilstot, ka visvairāk reģistrēto apdrošināšanas gadījumu 2012.gadā fiksēts Vācijā (454), Krievijā (345) un Polijā (282).

2012.gadā apdrošināšanas sabiedrībās un LTAB kopā iesniegti 36580 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 5,3% mazāk nekā 2011.gadā. Saistībā ar 2012. gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem, 2012.gadā ir pieņemti 35475 lēmumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām par kopējo summu Ls 22,3 milj. latu. Vidējās atlīdzības izmaksas lielums par apdrošināšanas gadījumu 2012.gadā sastādīja Ls 739, kas, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis par 4,4%. „Jāatzīmē, ka vidējais atlīdzības izmaksas lielums par 2012.gadā Latvijā notikušo apdrošināšanas gadījumu sastādīja Ls 594, savukārt par ārvalstīs notikušu apdrošināšanas gadījumu – Ls 2219,” stāsta J.Stengrevics, piebilstot, ka šīs atšķirības par vismaz 3,7 reizēm skaidrojamas ar to, ka ārvalstīs ir ievērojami augstākas vidējās atlīdzības cietušajiem, jo atlīdzinot zaudējumus par ārvalstīs notikušajiem negadījumiem tiek piemēroti konkrētās valsts OCTA limiti, kas vairumā gadījumu ir augstāki nekā Latvijā, un zaudējumu atlīdzināšanas principi, kas nosaka konkrētās valsts likumdošanā paredzēto zaudējumu atlīdzināšanu. Tā piemēram, ir valstis, kur tiek apmaksāti līdzvērtīga transportlīdzekļa nomas izdevumi bojātā transportlīdzekļa remonta laikā, juridiskie pakalpojumi u.c., kā arī, runājot par cietušajām personām, jāatzīmē, ka pamatā ES valstīs ienākumu līmenis (darba samaksa) ir augstāka nekā Latvijā, līdz ar ko arī nodarīto zaudējumu apmērs, piemēram, par nesaņemtajiem ienākumiem pēc CSNg rēķināms atbilstoši faktiski zaudētajiem ienākumiem.

Vislielākā atlīdzību lēmumu summa pērn tika izmaksāta par transportlīdzekļu bojājumu un bojāejas zaudējumu atlīdzināšanu, kas kopā sastādīja 81,1% no kopējās atlīdzību summas. „2012.gadā atlīdzību lēmumu summa par transportlīdzekļa bojāeju ir pieaugusi par 12,3% salīdzinot ar 2011.gadu, un var pieļaut, ka šo pieaugumu galvenokārt ir ietekmējušas atlīdzības par jauno vai mazlietoto transportlīdzekļu bojāeju” skaidro J.Stengrevics.

2012.gadā atlīdzību izmaksām no Garantijas fonda par 666 apdrošināšanas gadījumiem ir pieņemti 818 lēmumi par kopējo summu Ls 657 314, no tiem 738 lēmumi ir pieņemti par Latvijā notikušajiem CSNg par kopējo atlīdzību summu Ls 443 052, bet par ārvalstīs notikušajiem CSNg 2012.gadā ir pieņemti 80 lēmumi par kopējo atlīdzību summu Ls 214 262.

2012.gadā apdrošināšanas sabiedrībām piekritušo atlīdzību prasību neto summa sastādīja Ls 19,8 milj. latu kas ir par 12,6% vairāk nekā 2011.gadā, un attiecīgi nopelnīto prēmiju summa sastādīja Ls 27,8 milj. latu, kur arī ir vērojams pieaugums par 9,5%. Analizējot OCTA apdrošināšanas nozares darbības rezultātus 2012.gadā, kopumā var pateikt, ka situācija būtiski nav izmainījusies, salīdzinot ar 2011.gadu, jo līdzīgi kā gadu iepriekš, OCTA nozare noslēgusi ar turpat 2 miljonu latu lieliem zaudējumiem. 2012.gadā nopelnīto prēmiju summas pieaugums ir bijis par 3,1% mazāks, nekā piekritušo atlīdzību prasību neto summai. Kombinētais zaudējumu un izdevumu rādītājs nav izmainījies, bet joprojām tas ir lielāks par 100%.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?