“Swedbank” dzīvības apdrošināšanas sabiedrības Baltijas valstīs apvienosies Eiropas komercsabiedrībā


Sākot no nākamā gada sākuma, Swedbank dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbība Baltijas valstu tirgos tiks apvienota Eiropas komercsabiedrības formā, kas kļūs par vienu no lielākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Centrāleiropā un Austrumeiropā. Nonākot pēdējā integrācijas posmā, Swedbank dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pārvaldīs portfeli ar 216 000 klientiem jeb teju vienu trešdaļu no visa dzīvības apdrošināšanas tirgus Baltijas valstīs.

15 darbības gadu laikā Igaunijā un Lietuvā un 4 darbības gadu laikā Latvijā Swedbank dzīvības apdrošināšanas sabiedrības ir ieguvušas nozīmīgas pozīcijas Baltijas valstu tirgos. Pēc dzīvības apdrošināšanas sabiedrību apvienošanās Swedbank Life Insurance SE (Societas Europeae) pārvaldīs 4,4 miljardu eiro vērtu apdrošināto risku portfeli, 327 miljonus eiro vērtus aktīvus un 270 000 dzīvības apdrošināšanas līgumus. Šā gada 3. ceturkšņa beigās Swedbank dzīvības apdrošināšanas sabiedrības ieguva vairāk nekā trešdaļu (37 %) kopējā dzīvības apdrošināšanas tirgus Igaunijā, vienu trešdaļu (32 %) Lietuvā un vienu piekto daļu (18 %) – Latvijā.

“Biznesa modeļa un domāšanas veida maiņa no vietējā uz reģionālo mērogu bija viena no Swedbank 2009. gada darbības prioritātēm Baltijas valstīs. Swedbank dzīvības apdrošināšanas sabiedrību apvienošana kļūs par pamatu turpmākiem saskaņotiem pasākumiem šajos trīs tirgos. Apdrošināšanas sabiedrības jaunais statuss un jaunais vadības modelis sekmēs aizvien labāku akcionāru kapitāla izmantošanu, izmaksu un cilvēkresursu sadalījumu, kā arī pakalpojumu un produktu pilnveidošanu. Turklāt izvelētais juridiskais modelis, proti, Eiropas komercsabiedrība, veic radikālas kvalitatīvas pārmaiņas Eiropas integrācijas sniegto ieguvumu lietderīgā izmantošanā,” saka Swedbank Biznesa Attīstības pārvaldes vadītājs Baltijas valstīs Giedriuss Dusevičiuss.

Lēmums par Swedbank apdrošināšanas sabiedrību apvienošanu Baltijas valstu tirgos tika pieņemts 2008. gada decembrī pēc uzņēmuma stratēģijas pārskatīšanas, kuras mērķis bija pielāgoties izmaiņām ekonomikas vidē. Biznesa reorganizācija saistībā ar uzņēmuma darbības saskaņošanu visās trijās Baltijas valstīs un lielāka integrācija Swedbank Grupā bija izvirzīta par uzņēmuma turpmākās darbības politiku. Tāpēc Eiropas komercsabiedrības izveide ir uzskatāma par daļu no biznesa reorganizācijas, kura cita starpā ietver vienotu pakalpojumu izstrādi Baltijas valstu mērogā, IT funkcijas nošķiršanu un tās pārcelšanu uz mātes uzņēmumu, kā arī procesu un efektivitātes pastāvīgu uzlabošanu.

“Ilgtermiņa darbības laikā Baltijas valstu tirgos esam ieguvuši vairāk nekā 200 000 klientu uzticību un pārliecību par mums. Daļa no mūsu klientiem ir parūpējušies par saviem ģimenes locekļiem un apdrošinājuši savu dzīvību mūsu apdrošināšanas sabiedrībā, savukārt citi ir uzkrājuši naudas līdzekļus pensijai vai bērnu studijām augstskolā. Mūsu sniegtie pakalpojumi lielā mērā vairo klientu dzīves kvalitāti, un tāpēc mēs apzināmies mūsu atbildību tajā, kā arī cik svarīgi ir apzināt klientu vajadzības. Tas ir ļoti izaicinošs uzdevums, taču uzskatām, ka pēc apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas mēs varēsim piedāvāt vēl kvalitatīvākus un inovatīvākus risinājumus mūsu pašreizējiem un potenciālajiem klientiem,” teica Andra Seržante, kas turpinās darbu kā Swedbank Life insurance SE filiāles vadītāja Latvijā.

A. Seržante uzskata, ka salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm dzīvības apdrošināšanas tirgus Baltijas valstīs atrodas vēl attīstības stadijā, un tāpēc, apvienojot spēkus, apdrošināšanas sabiedrībai būs resursi atbalstīt un veicināt turpmāku tirgus attīstību. “Esam apzinājuši daudzas iespējas dzīvības apdrošināšanas biznesā, kur mūsu klientu vajadzības pēc dažādu risku apdrošināšanas  joprojām vēl pastāv. Pēc apdrošināšanas sabiedrību apvienošanās mums būs iespēja izmantot vairāku valstu labāko praksi, un tas ļaus mums izveidot jaunus produktus, kuri atbildīs cilvēku vajadzībām, kā arī pavērs mums jaunas iespējas, kā labāk nodrošināt klientu apkalpošanu,” teica A. Seržante.

Swedbank Life Insurance SE uzsāks savu darbību pēc visu juridisko procedūru pabeigšanas visās Baltijas valstīs. Plānots, ka šā gada 8. decembrī Swedbank Elukindlustus AS un Swedbank gyvybės draudimas AB akcionāri apstiprinās apdrošināšanas sabiedrību apvienošanās līgumu un pārējos sabiedrību apvienošanās noteikumus. Pēc šo sabiedrību saplūšanas tiks izveidota Swedbank dzīvības apdrošināšanas Eiropas komercsabiedrība, kuras galvenais birojs atradīsies Igaunijā, bet filiāles — Latvijā un Lietuvā. Saskaņā ar plānu Eiropas komercsabiedrību reģistrēs šā gada 31. decembrī Tallinā, 2010. gada janvārī – Viļņā un Rīgā.

Šo apdrošināšanas sabiedrību apvienošanās neietekmēs šo sabiedrību spēkā esošos apdrošināšanas līgumus un apdrošināto personu vai atlīdzības saņēmēju tiesības, tāpēc klientiem nebūs jāveic nekādas izmaiņas viņu pašreizējos apdrošināšanas līgumus.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?