„Seesam”: pieteikumu skaits par plūdu nodarītajiem zaudējumiem būtiski pieaugs

Šajās dienās ievērojami palielinājies to cilvēku skaits, kas pie apdrošināšanas akciju sabiedrības „Seesam Latvia” klientu konsultantiem vērsušies ar jautājumiem par plūdu nodarītajiem zaudējumiem mājoklim un personiskajai mantai.

Prognozes par to, cik lieli kopumā būs šī pavasara plūdu radītie zaudējumi, pagaidām ir tikai ļoti aptuvenas, jo ledus iešana vēl nav beigusies un tuvākajā laikā radīsies vēl jauni postījumi. Taču jau tagad ir skaidrs, ka šogad plūdi Latvijas mājsaimniecībām, salīdzinot ar citiem gadiem, būs radījuši ievērojami vairāk zaudējumu, līdz ar to lielāks būs arī apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaits saistībā ar tiem.

Lielākā apdrošināšanas atlīdzība, kuru AAS „Seesam Latvia” līdz šim izmaksājusi par plūdu risku vienam apdrošinātajam objektam, ir EUR 120 000.

2009. gada pavasarī „TNS Latvia” pēc AAS „Seesam Latvia” pasūtījuma veica pētījumu, lai noskaidrotu privātpersonu viedokļus un klientu attieksmi pret dažādiem īpašuma apdrošināšanas riskiem. Kā visticamāko iespējamo nelaimes gadījumu, kas varētu notikt ar īpašumu (māju/dzīvokli), aptaujātie minēja elektriskās dabas parādības (42 % no aptaujātajiem). Kā otro iespējamības ziņā lielāko risku aptaujātie nosauca zādzību ar ielaušanos vai laupīšanu (35 % no aptaujātajiem), kam sekoja ūdensvada, apkures vai kanalizācijas sistēmas avārijas varbūtība – to pieļāva 34 % no aptaujātajiem.

Kā vismazāko iespējamo risku („tas nav iespējams”), no kura varētu ciest viņu īpašums, aptaujātie minēja transporta līdzekļa triecienu (54 %). Kā otrs mazāk ticamais iemesls, kāpēc varētu ciest īpašums, tika nosaukti plūdi (51 %). Iespējamību, ka viņu īpašums varētu ciest plūdos, pieļāva 9 % no aptaujātajiem, bet 1 % minēja, ka viņu īpašums jau ir cietis plūdos.

Savukārt, analizējot apdraudējumus, pret kuriem aptaujātie apdrošināšanas kompāniju klienti apdrošinājuši savu īpašumu, visvairāk aptaujā tika minēta zādzība ar ielaušanos vai laupīšana (62 %), uguns, zibens, lidaparātu eksplozija (58%) un trešo personu prettiesiska rīcība (58%) . Pret plūdu risku bija apdrošinājušies 29 % no aptaujātajiem apdrošināšanas kompāniju klientiem.

Šopavasar plūdiem pakļautas arī mājsaimniecības, kuras agrāk tajos nav cietušas, jo ziemas nav bijušas tik sniegotas. Tas nozīmē, ka no pavasara ūdeņu stihijas savu īpašumu nācās un vēl nāksies glābt arī cilvēkiem, kas līdz šim ar to nav saskārušies un nezina, kā šādās situācijās rīkoties.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?