SEB dzīvības apdrošināšana saviem klientiem izmaksā papildpeļņu

SEB dzīvības apdrošināšana, lielākā uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas kompānija Latvijā, jau 9. gadu pēc kārtas piešķir saviem klientiem papildpeļņu, ik gadu sadalot to tā, lai nodrošinātu klientiem pēc iespējas lielāku kopējo ienākumu. Ņemot vērā piešķirto papildu peļņu, ieguldījumu atdeve klientiem, kuri veido uzkrājumus latos ar garantētu ienākumu, 2009. gadā ir bijusi līdz pat 5.5%.

SEB dzīvības apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka, noslēdzoties finansiālajam gadam, papildu garantētajai peļņai, uzņēmums var lemt par papildu peļņas izmaksu klientiem. Papildu peļņa ik gadu tiek pieskaitīta klienta uzkrājumam. Īstenojot veiksmīgu investīciju politiku, arī šogad, jau 9. gadu pēc kārtas, SEB dzīvības apdrošināšanai ir izdevies klientiem piešķirt papildpeļņu. Tā kā 2009. gads nodrošināja labu investīciju atdevi latu ieguldījumiem, lielākie ieguvēji šogad ir bijuši tie klienti, kuri veido uzkrājumus šajā valūtā, kopā ar garantētajiem procentiem saņemot līdz pat 5.5%.

SEB dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Ints Krasts: “SEB dzīvības apdrošināšanas tirgus daļa apdrošināšanas uzkrājumiem ar garantētu ienesīgumu ir vairāk nekā 60%. Šobrīd 88% mūsu klientu ir izvēlējušies uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu ar garantēto ienākumu, savukārt 12% – ar mainīgo jeb tirgum piesaistīto ienākumu, kas salīdzinājumā ar garantēto ienākumu ļauj daudz elastīgāk izmantot finanšu tirgus iespējas peļņas gūšanai. Esam lepni, ka jau tik daudzus gadus spējam attaisnot to mūsu klientu uzticību, kuri izvēlējušies bezriska ieguldījumus, piešķirot papildu ienākumu arī viņu uzkrājumiem.”

SEB dzīvības apdrošināšana arī atgādina, ka personas, kas veic iemaksas apdrošināšanas uzkrājumos, ja līguma termiņš ir vismaz 5 gadi, var saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts Ieņēmumu dienestam vai darba vietas grāmatvedībai, piemērojot tās pie ikmēneša algas izmaksas. Par 2009. gadu nodokļa atmaksu vēl var saņemt pēc 2009. gadā spēkā esošās likumdošanas 23% apmērā no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām, kas nepārsniedz iepriekš noteikto 20% limitu no gada bruto ienākumiem. Ja netiek veikta saimnieciskā darbība, deklarāciju var iesniegt līdz pat 31. decembrim. Tomēr, der atcerēties, ka ātrāk saņemot nodokļa atmaksu, ātrāk iespējams nodrošināt arī šīs summas tālāko izmantošanu vai nu ikdienas vajadzībām, vai turpmākajiem ieguldījumiem.

SEB bankas veiktā aptauja* liecina, ka joprojām tikai 21% Latvijas iedzīvotāju ir informēts par šo iespēju un to izmanto, 21% ir dzirdējis, bet īsti nezina, kāda ir deklarācijas iesniegšanas kārtība, savukārt 2% norāda, ka zina, bet neizmanto, jo deklarāciju aizpildīšanu uzskata par pārāk sarežģītu. 27% respondentu neko nezina par nodokļu atlaidēm. SEB dzīvības apdrošināšana aicina savus klientus nepieciešamības gadījumā vērsties pie speciālistiem SEB klientu apkalpošanas centros, kas palīdzēs aizpildīt gada ienākumu deklarāciju. SEB bankas mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju par nodokļu atlaižu saņemšanu, veicot uzkrājumus apdrošināšanas kompānijā.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?