Pieaug OCTA apdrošināšanas atlīdzību apmēri

Saskaņā ar OCTA apdrošināšanas nozares darbības rādītājiem, kopējais 2013. gada pirmajā ceturksnī notikušo ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits, par kuriem iesniegti zaudējumu pieteikumi apdrošināšanas sabiedrībās sastādīja 7370, kas salīdzinājumā ar 2012.gada pirmo ceturksni pieaudzis par 9%. Vērojams arī iesniegto zaudējumu pieteikumu apjoma palielinājums un pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksām skaits. 2013. gada 3 mēnešos kopsummā pieņemti 10 270 lēmumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām par kopējo summu 6,6 miljoni Ls, kas ir par 10,5 % vairāk kā 2012. gada 3 mēnešos.

Kā skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, tā kā šobrīd izmaksāto atlīdzību apjoms pieaug daudz straujāk nekā ienākumi, kuri gūti no pārdotajām OCTA polisēm, diemžēl pirmais ceturksnis OCTA nozarei ir ar lielāku negatīvu bilanci, nekā pērnā gada pirmajā ceturksnī.

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas

Saistībā ar šī gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem šī gada pirmajos, trīs mēnešos apdrošināšanas sabiedrībās un LTAB iesniegti 10 250 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 15 % vairāk nekā 2012. gada 3 mēnešos.
Par Latvijā notikušiem CSNg kopsummā pieņemti 9 330 lēmumi par kopējo atlīdzību summu 4 855 000 Ls. Vairāk kā puse lēmumu pieņemti par Rīgā notikušiem CSNg – 5370, kopējai lēmumu summai sastādot 2480000 Ls. Vidējās atlīdzības izmaksas lielums uz vienu apdrošināšanas gadījumu, šī gada 3 mēnešos sastādīja 726 Ls. Savukārt par 17 % pieaudzis ārvalstīs izraisīto CSNg skaits, kas ietekmējis ne tikai vidējās atlīdzības apmēru, bet arī kopējos, izmaksāto atlīdzību rādītājus 2013. gada pirmajā ceturksnī. Par ārvalstīs notikušiem CSNg, vidējās atlīdzības izmaksu lielums šī gada pirmajā ceturksnī sastādīja 2044 Ls, kas ir aptuveni 3,5 reizes vairāk, kā izmaksu apmērs par Latvijā notikušiem CSNg.

Vislielākā atlīdzību summa tika izmaksāta par transportlīdzekļu bojājumu un bojāejas zaudējumu atlīdzināšanu, kas kopā sastādīja 81% no kopējās atlīdzību summas. Tā kā transportlīdzekļu bojājumi veido vairāk kā 80 % no visām atlīdzībām, tad kopējo izmaksu pieaugumu, kurš šobrīd vērojams nozarē, būtiski ietekmē arī izmaksas par transportlīdzekļu bojāeju, kur vērojams pieaugums 26 % apmērā un tuvojas 1 miljona Ls atzīmei.

„OCTA apdrošinašanas nozares pirmā ceturkšņa rādītāji liecina, ka pieaudzis kā kopējais CSNg skaits, tā arī apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaits. Vērojams arī izmaksātās atlīdzības pieaugums par tādiem zaudējumu veidiem kā pārejoša darbnespēja, pensijas apgādājamajiem, VSAA pensijas, pabalsti invalīdiem un apgādājamajiem. Tādējādi tendence, kas ir vērojama pēdējos gados, ka personu atlīdzību izmaksu apmēri par CSNg cietušajai personai nodarītajiem zaudējumiem pieaug, liecina par sabiedrības informētības pieaugumu par zaudējumu veidiem, kas tiek atlīdzināti no OCTA,” skaidro Juris Stengrevics.

Saskaņā ar OCTA likumu, notiekot CSNg un personai zaudējot darbspējas, OCTA paredz atlīdzināt cietušai personai nesaņemtos ienākumus, ko persona būtu varējusi saņemt, ja turpinātu strādāt, un apgādnieka zaudējumu pensiju, ja CSNg iet bojā apgādnieks. Savukārt, valsts iestādēm OCTA atlīdzina CSNg cietušai personai izmaksātos slimības pabalstus un invaliditātes pensijas, kā arī CSNg bojā gājušās personas apgādājamiem valsts izmaksātās apgādnieka zaudējuma pensijas un pabalstus.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?