Pērn apdrošināšanas tirgus piedzīvoja kritumu par 33%

Pagājušā gada beigās apdrošināšanas sabiedrību kopējais parakstīto bruto prēmiju apmērs veidoja 223.3 miljonus latu, kas ir par 33.8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs bija 153.9 miljonus latu jeb par 16% mazāk nekā 2008. gada beigās, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegtā informācija.

Tiešās dzīvības apdrošināšanas īpatsvars pagājušā gada beigās apdrošināšanas sabiedrību parakstīto prēmiju kopsummā bija 8.7%. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī lielākā daļa prēmiju bija parakstītas par dzīvības un veselības apdrošināšanu – attiecīgi 69.5% un 28.2%. Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veido apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu (60.1% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām) un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas (8.7% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām).

Savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī vislielākā daļa bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 26.8%, savukārt 24.7% – par sauszemes transporta apdrošināšanu, 16% – par veselības apdrošināšanu, 16.3% – par īpašuma apdrošināšanu.

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs 2009. gada beigās palielinājās vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar 2008. gada beigām, un 2009. gadā filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 35.5 milj. latu. Arī izmaksāto bruto atlīdzību apmērs palielinājās vairākas nekā divas reizes un sasniedza 19.7 milj. latu. Pieaugums saistīts galvenokārt ar to, ka apdrošināšanas sabiedrības savus noslēgtos apdrošināšanas līgumus nodod apdrošināšanas sabiedrībām, kuras apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā sniedz ar filiāļu starpniecību.

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas kopējā apdrošināšanas tirgū sasniedza 13.7%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 11.4%.

Samazinoties ekonomiskajām aktivitātēm, samazinājās arī parakstīto bruto prēmiju apmērs uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2008. gada beigām, tas samazinājās par 22.9% un 2009. gada beigās sasniedza 115 latus.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?