OCTA noslēdz gadu ar 2,6 miljonu zaudējumu

Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) 2010. gada OCTA apdrošināšanas darbības rādītājiem, aizvadītais gads raksturojams, kā lejupslīdes „zemākā punkta” pārvarēšanas gads. Kaut arī kopumā 2010. gadā vērojama neliela tirgus situācijas stabilizācija, tomēr pagājušais gads OCTA apdrošināšanas nozarē noslēgts ar negatīvu bilanci.

OCTA Līgumu skaits

Pēc LTAB rīcībā esošiem datiem 2010. gadā tika noslēgti 1’174’721 OCTA apdrošināšanas līgumi, kas ir par 5’032 līgumiem vairāk kā 2009. gadā. Būtiski, ka salīdzinājumā ar 2009. gadu arvien lielāku popularitāti iegūst 12 mēnešu līgumi. Šajā pozīcijā 2010. gadā vērojams kāpums par gandrīz 5% jeb 24’514 līgumiem.

„Transportlīdzekļa īpašnieku vēlme iegādāties OCTA apdrošināšanas polisi uz laika periodu 12 mēneši ir vērtējama ne tikai kā autovadītāju paraduma maiņa. Tā ir pozitīva iezīme, kas vienlaicīgi demonstrē transportlīdzekļa autovadītāju atbildību gan pret sevi, gan pārējiem autovadītājiem, jo haotiska OCTA polises iegāde bieži vien demonstrē autovadītāju tendenci vieglprātīgi attiekties pret iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī savu saistību izpildi zaudējumu segšanā”, uzskata LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Pieaug E-polises pircēju skaits

Sākot ar 2008. gada 1.jūniju OCTA apdrošināšanas līgumus ir iespējams slēgt arī izmantojot distances saziņas līdzekļus (e-polises). No visiem 2010. gadā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem 13,5% sastāda tieši e-polises. Salīdzinājumā ar 2009. gadu, noslēgto e-polišu skaits 2010. gadā ir pieaudzis par 71,5%, kas liecina par inovāciju un jauno tehnoloģiju arvien augošo popularitāti, kā arī transportlīdzekļu īpašnieku paradumu maiņu un aizvien lielāku uzticēšanos internetā iegādātajiem līgumiem.

Saskaņotais paziņojums

Saskaņā ar LTAB rīcībā esošo informāciju, salīdzinājumā ar 2009. gadu kopējais ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits, par kuriem iesniegti zaudējumu pieteikumi, nav būtiski mainījies. Tomēr salīdzinājumā ar 2009. gadu, par 14,4% pieaudzis ar Saskaņoto paziņojumu reģistrēto CSNg skaits.

„Saskaņotā paziņojuma īpatsvara pieaugums ir skaidrojams ar autovadītāju lielāku izpratni par tā sniegtajām priekšrocībām un pielietojumu negadījumu fiksēšanā. Tomēr kaut arī saskaņotais paziņojums ir ērts un ātrs veids kā fiksēt negadījumu bez policijas iesaistīšanas, autovadītājiem būtu jāatceras, ka ne visos gadījumos drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Tas ir veicams tikai gadījumos, kad CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, kuriem nav lielu bojājumu, nav cietušas personas, nav nodarīti zaudējumi citu trešo personu mantai un autovadītājiem nav būtisku domstarpību par negadījuma apstākļiem”, situāciju nozarē skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Apdrošināšanas atlīdzības summas

2010. gadā LTAB un apdrošināšanas sabiedrībās tika iesniegti 41 679 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 2,3% mazāk kā 2009.gadā, pieņemti 39 348 lēmumi par atlīdzības izmaksu kopējo summu Ls 24 966 080, kas ir par Ls 4 105 062 jeb 14,1% mazāk nekā 2009. gadā.

Vidējās atlīdzības izmaksas apjoms par Latvijā notikušo apdrošināšanas gadījumu 2010.gadā sastādīja Ls 604, kas ir par 16,2 % mazāk kā 2009.gadā. Būtisks pieaugums ir vērojams atlīdzību izmaksām no Garantijas fonda, kur vidējās izmaksas lielums uz vienu apdrošināšanas gadījumu sastādīja Ls 1 138 (palielinājums par Ls 153). Vidējās atlīdzības izmaksas kāpums ir saistīts ar vairākām lielu apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, tai skaitā, par Latvijā reģistrētu un neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisītiem negadījumiem ārvalstīs.

2010. gads tiek noslēgts ar zaudējumiem

Izvērtējot OCTA apdrošināšanas nozares darbību 2010.gadā, analizējot piekritušo atlīdzību prasību un nopelnīto prēmiju attiecību, izdevumu un nopelnīto prēmiju korelāciju, aizvadītais periods OCTA apdrošināšanas nozarē tiek noslēgts ar zaudējumiem.

„Kaut arī sāk iezīmēties OCTA apdrošināšanas tirgus atlabšana, jāatzīst, ka ekonomiskās lejupslīdes periods uz apdrošināšanas tirgu ir atstājis dziļākas sekas, nekā mēs to vēlētos, ko arī spilgti atspoguļo 2010. gada dati. Tomēr ņemot vērā faktu, ka par 32,9% jeb 1 231 transportlīdzekli (neskaitot tranzītā izvestos) ir pieaudzis Latvijā pirmoreiz reģistrēto jauno transportlīdzekļu skaits, var prognozēt, ka pieaugot apdrošinājuma ņēmēju skaitam, OCTA sfēra turpinās savu atlabšanu no sastinguma perioda un 2011. gadu varētu noslēgt ar labākiem rezultātiem”, viedokli pamato Juris Stengrevics.

draugiem.lv ieteikt draugiem