LTAB papildina OCTA likuma grozījumus

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ierosinājis papildināt izstrādātos OCTA likuma grozījumus ar normu, kas ļautu apdrošinātājiem pēc brīvprātības principa veikt tiešo zaudējumu regulēšanu. Tas nozīmē, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušā transportlīdzekļa īpašnieks drīkstēs pieteikt zaudējumus savam apdrošinātājam, ja tas būs pievienojies tiešo zaudējumu regulēšanas sistēmai.

Šādi papildinājumi likuma grozījumiem ierosināti, lai nodrošinātu iespēju apdrošinātājiem, kas vēlētos šādu zaudējumu pieteikšanas un atlīdzināšanas kārtību ieviest pēc brīvprātības principa.

Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Tiešo zaudējumu regulēšana nedarbosies kā obligāta prasība visiem OCTA tirgus dalībniekiem, bet gan pēc brīvprātības principa tiem, kas to vēlas. Tas varētu būt pirmais solis, lai nākotnē pakāpeniski ieviestu šādu zaudējumu atlīdzināšanas principu visiem tirgus dalībniekiem, bet šobrīd tas būs vairāk servisa pakalpojums klientu lojalitātes veicināšanai.”

Galvenie ieguvēji no šīm izmaiņām būtu cietušie, kuriem būtu lielāka uzticēšanās sava apdrošinātāja piedāvātajam servisam un lielāka pārliecība par tā lēmumu objektivitāti zaudējumu atlīdzināšanai.

Lai šādu kārtību ieviestu visiem tirgus dalībniekiem un tā efektīvi strādātu, ir jāizpildās diviem priekšnosacījumiem – jābūt ļoti ciešai savstarpējai apdrošinātāju sadarbībai un uzticēšanās cita apdrošinātāja zaudējumu aprēķinu objektivitātei. Apdrošinātāji, rūpīgi izsverot šos abus faktorus, nolēma nesasteigt šī jautājuma izlemšanu un pagaidām ieviest šādu sistēmu pēc brīvprātības principa, vienlaikus atstājot iespēju darboties arī līdzšinējā kārtībā.

Priekšlikumu OCTA likumā jau atbalstījusi LTAB Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ietilpst Finanšu, Satiksmes un Zemkopības ministriju pārstāvji, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kā arī apdrošinātāji un profesionālās sabiedriskās organizācijas.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?