If pagājušā gadā turpināja strādāt ar stabiliem rezultātiem

Neskatoties uz Baltijas ekonomikas krīzi, If P&C Insurance AS 2009.gadā uzrādīja pārliecinoši stabilus rezultātus. 2009.gada tehniskais rezultāts sasniedza 13.1 MLVL , kas ir par 7% vairāk, salīdzinot ar 12.2 MLVL pirms gada.

2009.gadā If P&C Insurance AS apdrošināšanas prēmijās parakstīja 87 MLVL, kas ir par 19.7% jeb 108.3 MLVL mazāk kā 2008.gadā. Parakstīto prēmiju apjoms 2009.gadā pa valstīm ir: Igaunijā 45.9 MLVL, Latvijā 18.1 MLVL un Lietuvā 22.5 MLVL.

Atlīdzībās 2009.gadā tika izmaksāti 52.4 MLVL, kas ir par 12% mazāk kā 2008.gadā (59.9 MLVL).  If peļņa Baltijā 2009.gadā sasniedza 17.6 MLVL (2008 -10.08MLVL ) un peļņas pieaugums galvenokārt saistīts ar uzņēmuma veiksmīgu investīciju politiku.

“2009 gadā Baltijas riska apdrošināšanas tirgus kļuva mazāks, ne tikai tādēļ, ka samazinājās apdrošināmo objektu skaits, bet arī tādēļ, ka klienti kļuva cenu jūtīgi un tas būtiski samazināja apdrošināšanas pakalpojumu tirgus cenas. Neskatoties uz to, ka gada otrajā pusē vērojām pirmās ekonomikas uzlabošanās pazīmes, vēl joprojām IKP pieauguma prognozes visās trīs Baltijas valstīs vērtējam kā zemas.  Atveseļošanās notiks, bet tā būs krietni lēnāka, kā lejupslīde. Tirgus apjomus, kādi bija 2008.gadā neatgūsim pāris gados”, skaidro Andris Morozovs If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs.

„Lai sabalansētu izmaksas ar sarūkošiem ienākumiem 2009. gadā esam veikuši nopietnus efektivitātes uzlabošanas pasākumus. Pie tam pērn veiksmīgi noslēdzām trīs Baltijas apdrošināšanas sabiedrību apvienošanos: If Eesti Kindlustus AS, If Latvia AAS un If Draudimas AB vienā apdrošināšanas sabiedrībā If P&C Insurance AS.

Neskatoties uz kopējā apdrošināšanas tirgus samazināšanos, If,tirgus daļas Latvijas un Lietuvas tirgū pieauga, Igaunijā – nedaudz samazinājās. Jāatzīmē, ka 2009.gadā būtisks bija arī Interneta kanāla pieaugums Baltijas valstīs un tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi. Stabils finansu rezultāts ir pierādījums mūsu pieredzei un panākumiem klientu risku izvērtēšanā un vadībā. Vienlīdz, tas arī apliecina, ka veiksmīgi tiekam galā ar ekonomiskās situācijas izaicinājumiem” , turpina Andris Morozovs.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?