Euromoney atzīst BTA par “Labāko apdrošinātāju” Latvijā

Vadošais starptautiskā finanšu tirgus žurnāls Euromoney ir paziņojis ikgadējā Apdrošināšanas apskata (Insurance survey 2009) rezultātus. 2009.gada Labākā apdrošinātāja (Best Insurer) Latvijā godalgu ir ieguvusi apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA. Papildus šai pamatgodalgai BTA tika atzīta arī par Latvijas Inovatīvāko apdrošinātāju (Best Insurer for Innovation) un Apdrošinātāju ar labāko pakalpojumu klāstu (Best Insurer for Product Range).

“Esam patiesi gandarīti par šādu novērtējumu. Tas nozīmē, ka mūsu izvirzītās prioritātes – iekšējo procesu optimizācija un klientu apkalpošanas servisa pilnveide, kā arī Latvijas apstākļiem atbilstošu un klientiem interesantu apdrošināšanas produktu un pakalpojumu attīstība, ir bijušas stratēģiski pareizas un veiksmīgi īstenotas,“ apbalvojumus komentē BTA valdes priekšsēdētājs Gints Dandzbergs. “Īpaši nozīmīgas šīs balvas ir šobrīd, kad saglabājot pakalpojumu un servisa kvalitāti, jāspēj piedāvāt klientu vajadzībām un pirktspējai atbilstoša apdrošināšana. Līdz ar to detalizēti jāpārzina apdrošināšanas nianses, jāorientējas tirgus situācijā, jāreaģē uz visiem ekonomikas procesiem un jāspēj paredzēt to sekas – tikai tā šobrīd iespējams nodrošināt kvalitatīvu apdrošināšanas aizsardzību. Nešaubos, ka BTA profesionālā, mērķtiecīgā un saliedētā komanda ir gatava jauniem izaicinājumiem arī šādā situācijā.”

Līdzīgi finanšu tirgus situāciju un apskata rezultātus komentē Neils Osborns, Euromoney izdevējs: „Šobrīd, kad finanšu vide izvirza aizvien jaunus izaicinājumus, 2009.gada Euromoney Apdrošināšanas godalgas ieguvēji ir tie, kas pierādījuši spēju ieviest jauninājumus, atbildēt uz arvien sarežģītākām savu klientu prasībām un vislabāk izmantot savam uzņēmumam raksturīgās priekšrocības. Apskata rezultāti parāda, ka tirgus ir atzinīgi novērtējis šo uzņēmumu sasniegumus sarežģītajos tirgus apstākļos, un tas vēl jo vairāk liecina par to, ka šīs balvas ir pilnā mērā pelnītas.”

Euromoney ik gadu veic dažādu nozaru uzņēmumu analīzi, kas darbojas finanšu sektorā visā pasaulē, un izvirza tos vairākām nominācijām. Apdrošināšanas apskats, kas pastāv jau otro gadu, ir vienīgā aptauja pasaulē ar vairāk nekā 400 respondentu 60 valstīs, kas veic patērētāju (lēmumu pieņēmēju) viedokļa apzināšanu par lielajām korporatīvajām un finanšu institūcijām.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?