BTA saglabā apdrošināšanas tirgus līdera pozīcijas Latvijā

AAS BTA 2009. gadā ir parakstījusi bruto prēmijas par summu 49.3 miljoni latu, sasniedzot 23.2% no nedzīvības jeb risku apdrošināšanas tirgus Latvijā. Lai gan kopumā apdrošināšanas tirgus šobrīd piedzīvo kritumu, šis ir augstākais rādītājs Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību vidū, kā rezultātā BTA saglabā pirmo vietu risku apdrošināšanā Latvijā. Tāpat BTA ir līdere Latvijā apdrošināšanas atlīdzību izmaksu ziņā, izmaksājot atlīdzības 30.8 miljonu latu apmērā. BTA arī ir vienīgā Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, kas saviem klientiem nodrošina visus – kopskaitā astoņpadsmit Latvijā pieejamos nedzīvības apdrošināšanas veidus.

Baltijas valstīs kopā parakstot bruto prēmijas par summu 77 miljoni latu, ļāvuši BTA kļūt par 3. lielāko nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību Baltijā. BTA mērķis 2010. gadā ir būtiski palielināt tirgus pozīcijas Baltijā, īpašu uzmanību veltot darbības paplašināšanai Igaunijā. Šogad BTA plāno pabeigt pārēju uz BTA Grupas darbības formu, kas ļaus vēl efektīvāk konsolidēt uzņēmuma resursus tālākai biznesa attīstībai, t.sk. darbības paplašināšanai Centrāleiropas valstīs.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?