BTA pirmie Latvijā piedāvās juridisko izdevumu apdrošināšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija septembrī ir piešķīrusi apdrošināšanas sabiedrībai BTA kārtējo – nu jau astoņpadsmito licenci, kas ļauj uzsākt juridisko izdevumu apdrošināšanu. BTA šobrīd ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kas piedāvās šo pakalpojumu.

Kopumā Eiropas Savienībā nedzīvības jeb risku apdrošinātājiem ir iespējas saņemt licences 18 apdrošināšanas veidos. Līdz šim BTA bija saņēmusi 17 licences. Līdz ar to tagad BTA – vienīgajai no Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, ir licences visos iespējamos apdrošināšanas veidos. Sākotnēji BTA šo apdrošināšanas veidu piedāvās privātpersonām, vēlāk – arī juridiskām personām.

Jaunais apdrošināšanas veids paredz, ka BTA atlīdzinās apdrošinātajam klientam juridiskos izdevumus, tai skaitā, tiesvedības izdevumus un izdevumus par juridiska rakstura pakalpojumiem, kas radušies, aizstāvot un pārstāvot šo klientu civilprocesā, kriminālprocesā vai administratīvajā procesā, kā arī panākot nodarīto zaudējumu un bojājumu atlīdzināšanu, neiesaistoties šajos procesos.

BTA nodrošinās šādu apdrošinātās personas juridisko izdevumu apmaksu civillietās, administratīvajās lietās, kriminālprocesā, izņemot apdrošināšanas noteikumos paredzētajos izņēmuma gadījumos, proti, ārpustiesas konsultācijas, tiesvedības un tiesu nolēmumu izpildes izdevumi, procesuālo dokumentu sastādīšana un pārstāvība tiesās un kriminālprocesos.

Tātad, ja apdrošinātajai personai kāds nodarīs zaudējumus, tad izdevumus, kas radušies šo zaudējumus piedziņas rezultātā, segs BTA. Līdzīgi šī apdrošināšanas darbosies, kad klientam tiks izvirzītas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu un viņam būs jānodrošina aizsardzība pret šīm prasībām – izdevumus interešu aizstāvēšanai segs BTA.

Pieaugot tiesiskai kultūrai, Latvijai nostiprinot tiesiskās valsts principus, iedzīvotāji arvien vairāk izmanto legālos instrumentus savu interešu aizstāvēšanai. Tāpēc ceram, ka šis apdrošināšanas veids palīdzēs atrisināt neparedzētas situācijas, kurām līdzekļi netiek atvēlēti, jo tās nav iespējams prognozēt.

ES šis apdrošināšanas veids ir ļoti izplatīts un ar to nodarbojas apdrošināšanas kompānijas, kuras specializējas tikai šajā apdrošināšanas veidā, nenodarbojoties ar citiem veidiem.

Saņemot šo licenci, BTA nostiprina savu universālā apdrošinātāja statusu un turpmāk varēs piedāvāt saviem klientiem visu iespējamo apdrošināšanas pakalpojumu klāstu.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?