BTA Ceļojumu apdrošināšanas polisi papildina ar risku “Dabas stihijas”

Ņemot vērā sarežģījumus ceļojuma laikā, ko daudzi piedzīvoja Īslandes vulkāna darbības rezultātā, BTA maijā pilnveidoja Ceļojumu apdrošināšanas pakalpojumu, ieviešot papildu risku – “Dabas stihijas”. Tas nozīmē, ka visiem, kuru Ceļojumu apdrošināšanas polisē būs iekļauts šis risks, tiks segti zaudējumi, kas radušies dažādu dabas kataklizmu – plūdu, vētru, ugunsgrēku, vulkāna izvirdumu, cunami, zemestrīces, rezultātā.

Turpmāk “Dabas stihiju” riska apdrošināšana, atbilstoši standarta programmās paredzētajam, kompensēs sekojošus izdevumus arī tad, ja tie būs radušies dabas stihiju darbības rezultātā:

  • medicīniskos izdevumus, repatriāciju, medicīniskās evakuācijas izmaksas, izdevumus cietušā pavadītājam;
  • medicīniskos izdevumus LR teritorijā;
  • izdevumus pases nozaudēšanas vai zādzības gadījumā, t.i. par pārtikas iegādi un viesnīcas izdevumus, kas saistīti ar pases atjaunošanu vai cita ceļošanai derīga dokumenta saņemšanu;
  • izdevumus, kas radušies avio reisu atiešanas – pienākšanas laika nesakritības dēļ, t.i. izdevumus par jaunas biļetes iegādi vai biļešu pārformēšanas maksu, ja reiss ir nokavēts sakarā ar pirmā vai otrā reisa atcelšanu/aizkavēšanos pārlidojumu grafikā;
  • izdevumus, kas radušies avio reisa aizkavēšanās dēļ – izdevumus par pārtikas iegādi, viesnīcas izdevumus un transporta izdevumus uz/no viesnīcas.
draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?