Baltijas Apdrošināšanas Nams saņem licenci kredītu apdrošināšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 19.februārī izsniegusi Baltijas Apdrošināšanas Namam licenci kredītu apdrošināšanai.

Kredītu apdrošināšana piedāvā aizsardzību gadījumos, ja apdrošinātās personas darījumu partneri – fiziskas un juridiskas personas – laikus nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm. Kredītu apdrošināšana ne vien nodrošina segumu zaudējumiem, ko izraisījusi pircēju vai pasūtītāju maksātnespēja, bet arī sniedz iespēju kontrolēt risku un novērst zaudējumus nākotnē, kā arī samazina izdevumus, kas rodas, piedzenot parādus. Šis pakalpojums aktuāls ir juridiskām personām.

Paredzams, ka Baltijas Apdrošināšanas Nama jaunais pakalpojums – kredītu apdrošināšana – būs pieejams jau šā gada pirmajā pusē. Ieviešot pakalpojumu tirgū, Baltijas Apdrošināšanas Nams plāno vispirms to piedāvāt saviem esošajiem klientiem, tādējādi nodrošinot pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Galvenais iemesls, kādēļ apdrošināšanas sabiedrība ievieš pakalpojumu, ir pieaugošais klientu pieprasījums, jo arvien vairāk uzņēmumu meklē risinājumus, kā nodrošināties pret zaudējumiem, ko var radīt darījumu partneru maksātnespējas risks.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?