Apdrošināšanas tirgus turpina kristies

Šī gada pirmajos trīs ceturkšņos visu apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 174,5 miljoni latu, kas, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laiku, ir par 32,8% mazāk. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs bija 117,5 miljoni latu, kas ir 14,8% mazāk, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā informācija.

Ņemot vērā, ka apdrošināšanas sabiedrības savus noslēgtos apdrošināšanas līgumus nodod apdrošināšanas sabiedrībām, kuras apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā sniedz ar filiāļu starpniecību, ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs 2009. gada trīs ceturkšņos palielinājās vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar 2008. gada trīs ceturkšņiem, un līdz ar to filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 27,7 miljonus latu. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs palielinājās vairāk nekā divas reizes un sasniedza 15,3 miljonus latu. Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas kopējā apdrošināšanas tirgū sasniedza 13,7%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 11,5%.

Tiešās dzīvības apdrošināšanas īpatsvars 2009. gada trīs ceturkšņos apdrošināšanas sabiedrību parakstīto prēmiju kopsummā bija 7,5%.

Samazinoties ekonomiskajām aktivitātēm, samazinājās arī parakstīto bruto prēmiju apmērs uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2008. gada trīs ceturkšņiem, tas samazinājās par 21,7% un 2009. gada trīs ceturkšņos sasniedza 89,8 latus.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības

2009. gada trīs ceturkšņos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, samazinājās par 23,9% un bija 18,4 miljoni latu. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs salīdzinājumā ar 2008. gada trīs ceturkšņiem palielinājās par 41,1% un veidoja 16,2 miljus latu.

2009. gada trīs ceturkšņos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī lielākā daļa prēmiju bija parakstītas par dzīvības un veselības apdrošināšanu – attiecīgi 71,3% un 26,1%. Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veido apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas.

Savukārt parakstīto bruto prēmiju īpatsvars par dzīvības apdrošināšanu, salīdzinot ar 2008. gada trijiem ceturkšņiem, palielinājās un bija 13,1 miljons latu. Turpretim veselības apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju īpatsvars būtiski samazinājās un bija 4,8 miljoni latu.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību 2009. gada trijos ceturkšņos parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 156,1 miljons latu jeb par 33,7% mazāk nekā 2008. gada trijos ceturkšņos. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 19,5% salīdzinājumā ar 2008. gada trijiem ceturkšņiem, un bija 101,3 miljoni latu.

Pārskata periodā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī vislielākā daļa bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 26,4%, savukārt 25,1% – par sauszemes transporta apdrošināšanu, 17,3% – par veselības apdrošināšanu, 15,8% – par īpašuma apdrošināšanu.

2009. gada trijos ceturkšņos vislielākais izmaksāto atlīdzību īpatsvars bija par sauszemes transporta apdrošināšanu – 31,1% no izmaksātajām bruto atlīdzībām, par obligāto sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 23,0%, kā arī par veselības apdrošināšanu – 26,7% un īpašuma apdrošināšanu – 8,1%.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?