Apdrošināšanas sabiedrība If un Nordea banka paraksta vienošanos par partnerību

Saskaņā ar Nordea banka un apdrošināšanas sabiedrības If parakstīto vienošanos par jaunas partnerības veidošanu, Nordea banka savās filiālēs Baltijas tirgū sāks piedāvāt If apdrošināšanas produktus.

Partnerība ar Nordea banku tiks uzsākta ne vēlāk kā 2013.gada 1.jūlijā. Minētā vienošanās attiecas uz Somiju, Zviedriju, Igauniju, Latviju un Lietuvu. Latvijā šī vienošanās aizstās jau spēkā esošo vienošanos par sadarbību starp Nordea banku un If P&C Insurance AS Latvijas filiāli (If Apdrošināšana). If P&C Insurance AS vadītājs Andris Morozovs norāda, ka “Latvijā If un Nordea sadarbība ilgst vairāk kā desmit gadu garumā un noslēgtā vienošanās ir kvalitatīvs partnerības turpinājums. Ceram, ka arī abās pārējās Baltijas valstīs sadarbība ar Nordea būs tikpat produktīva.”

Arī If vadītājs Torbjörn Magnusson, komentējot noslēgto līgumu, norāda, ka “partnerības vienošanās Nordea bankas klientiem sniedz piekļuvi If augstākās kvalitātes produktiem un atlīdzību izskatīšanas procesam. Savukārt If no partnerības iegūst spēcīgu produktu izplatīšanas kanālu,”.

Somijā If P&C iegādājās riska apdrošinātāja Tryg Somijas filiāli, par darījumu samaksājot 15 miljonus eiro. Apdrošināšanas sabiedrības Tryg Somijā parakstīto prēmiju apmērs 2011.gadā bija 84 miljoni eiro un tās klientu skaits ir 155 000. Plānots, ka minētais darījums tiks pilnībā pabeigts 2013.gada pavasarī

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?