Apdrošināšanas sabiedrība “Gjensidige” iegādāsies uzņēmumu “Länsförsäkringar AB”

Uzņēmums “Länsförsäkringar AB” un Norvēăijas apdrošināšanas sabiedrība “Gjensidige Forsikring BA” parakstījuši nodomu protokolu par nobeiguma sarunām attiecībā uz uzņēmuma “Länsförsäkringar International”, kas ar nosaukumu”Nordicia” veic nedzīvības apdrošināšanas operācijas Latvijā un Lietuvā, iegādi.

2007. gadā uzņēmums “Länsförsäkringar” sāka veikt nedzīvības apdrošināšanas operācijas Latvijā un Lietuvā. Darbības izveide notika rekordīsā laikā un uzņēmuma sasniegtie prēmiju ienākumi bija aptuveni SEK 50 miljoni pirmajā finanšu gadā. “Ņemot vērā globālās finanšu tendences, īpaši Baltijas valstīs, uzņēmums “Länsförsäkringar” secinājis, ka daudzu valstu ekonomikā vērojama izteikta lejupslīde un tā ietekmē klientu paradumus iegādāties apdrošināšanu. Līdz ar dominējošo ekonomikas attīstības perspektīvu tas izšėirīgi ietekmējis uzņēmuma “Länsförsäkringar” ieguldījumu pamatnosacījumus. Mūsu vērtējums liecina, ka uzņēmums nevarēs panākt rentablu darbību vidējā termiņā.

Tādējādi tika meklēti alternatīvi risinājumi, lai tiktu ievērota uzņēmuma “Länsförsäkringar” pamatpieeja attiecībā uz riska kontroli, uzņēmums koncentrētos uz trim pamatdarbības veidiem un ilgtermiņā tiktu pārvaldīti klientu naudas līdzekļi. Pārdošana ir saistīta ar nenozīmīgu ietekmi uz peļņu 2009. gadā,” teikts uzņēmuma “Länsförsäkringar AB” finanšu direktora Stena Dunera (Sten Dunér) komentārā.

Nodomu protokols parakstīts ar uzņēmumu “Gjensidige” un tas attiecas uz “Länsförsäkringar” uzņēmuma “Länsförsäkringar International” pārdošanu. Puses vienojušās neizpaust apsvērumus attiecībā uz pirkšanu.

“Uzņēmums “Gjensidige” ir jau nostabilizējies Baltijas tirgū, tā darbība ir stabila un rentabla un tas izteicis nepārprotamu apņemšanos augt tālāk šajā tirgū. Uzņēmuma “Länsförsäkringar” operācijas Baltijas valstīs atbilst uzņēmuma stratēģijai šajās valstīs, kas uzņēmumam ir gan attiecībā uz privāto, gan uzņēmumu tirgu,” saka uzņēmuma “Gjensidige” izpilddirektora vietnieks starptautisko operāciju jautājumos Pēters Bolers (Petter Bøhler).

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?