Seesam apdrošināšana

Seesam apdrošināšana

Nosaukums: AAS “Seesam Latvia”
Adrese: Vienības gatve 87H, Rīga
Tālrunis: 67061000
E-pasts: seesam@seesam.lv
Internets: www.seesam.lv

Klientu apkalpošanas centri:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

Klientu apkalpošanas centri