Gjensidige apdrošināšana

Gjensidige apdrošināšana

Nosaukums: AAS “Gjensidige Baltic”
Adrese: Brīvības iela 39, Rīga
Tālrunis: 67112222
E-pasts: info@gjensidige.lv
Internets: www.gjensidige.lv

Centrālais birojs un filiāles Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • kuģu apdrošināšanai
 • gaisakuģu apdrošināšanai
 • gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • kredītu apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai