ERGO apdrošināšana

ERGO apdrošināšana

Nosaukums: AAS “ERGO Latvija”
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga
Tālrunis: 67081700
E-pasts: info@ergo.lv
Internets: www.ergo.lv

Biroja adreses Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai
 • kuģu apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai