BTA apdrošināšana

BTA apdrošināšana

Nosaukums: AAS “BTA”
Adrese: Kr. Valdemāra iela 63, Rīga
Tālrunis: 67025100
E-pasts: bta@bta.lv
Internets: www.bta.lv

Biroja adreses Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • gaisakuģu apdrošināšanai
 • kuģu apdrošināšanai
 • kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • kredītu apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai
 • juridisko izdevumu apdrošināšanai