BAN apdrošināšana

Baltijas Apdrošināšanas nama apdrošināšana

Nosaukums: AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”
Adrese: Antonijas iela 23, Rīga
Tālrunis: 67080408
E-pasts: office@ban.lv
Internets: www.ban.lv

Centrālais birojs un klientu apkalpošanas centri:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • kuģu apdrošināšanai
 • tiesības veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
 • kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai