BALVA apdrošināšana

BALVA apdrošināšana

Nosaukums: AAS “BALVA”
Adrese: Vīlandes iela 14, Rīga
Tālrunis: 67506955
E-pasts: balva@balva.lv
Internets: www.balva.lv

Klientu apkalpošanas centri un pārdošanas punkti Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • kredītu apdrošināšanai
 • kuģu apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai