Baltikums apdrošināšana

Baltikums apdrošināšana

Nosaukums: AAS “Baltikums”
Adrese: Ūdens iela 12, Rīga, Rīga
Tālrunis: 80002001
E-pasts: baltikums@baltikums.lv
Internets: www.baltikums-online.lv

Biroja adreses Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • kuģu apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • palīdzības apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • dzelzceļa transporta apdrošināšanai
 • gaisakuģu apdrošināšanai
 • gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • kredītu apdrošināšanai