BALTA apdrošināšana

BALTA apdrošināšana

Nosaukums: AAS “BALTA”
Adrese: Raunas iela 10/12, Rīga
Tālrunis: 67522275
E-pasts: balta@balta.lv
Internets: www.balta.lv

Filiāles Rīgā:


Get Directions


Apdrošināšanas kompānijai piešķirtās licences:

 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai
 • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanai
 • sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanai
 • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai
 • palīdzības apdrošināšanai
 • veselības apdrošināšanai (apdrošināšanai pret slimībām)
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanai
 • galvojumu apdrošināšanai
 • īpašuma apdrošināšanai pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas)
 • īpašuma apdrošināšanai pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas)
 • kuģu apdrošināšanai
 • kravu apdrošināšanai
 • kredītu apdrošināšanai