OCTA apdrošināšana

OCTA ir obligāta sauszemes transporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas ir obligāta visiem transporta veidiem, kuri ir ceļu satiksmes dalībnieki. Latvijā, tāpat kā daudzās citās pasaules valstīs, tas ir ar likumu noteikts, ka ikvienam transporta līdzekļa vadītājam jāapdrošina savu civiltiesisko atbildību. OCTA polises, kuras izdevušas Latvijas apdrošināšanas kompānijas, ir derīgas braukšanai visā Eiropas Ekonomiskajā zonā.  Tomēr, ja Jūs dodoties pāri robežai, obligāti ir jāņem līdzi dokumentāli noformēto OCTA polisi. Latvijas teritorijā pietiek ar to, ja uz automašīnas priekšējā stikla ir atbilstošā OCTA uzlīme vai esat iegādājušies OCTA polisi internetā.

Apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā OCTA apdrošināšanu:

KompānijaInformācija mājaslapā
Baltahttp://www.balta.lv/lv/privatpersonam/octa/isuma
Baltijas Apdrošināšanas Namshttp://www.ban.lv/lat/octa_articles2.php?id_article=403
Baltikumshttp://www.baltikums-online.lv/services_legal/octa/obligatory_liability.html
BALVAhttp://www.balva.lv/lv/private/car-insurance/octa
BTAhttp://www.bta.lv/lat/private/octa/insurance
ERGO Latvijahttp://www.ergo.lv/privatpersonam/transportlidzeklu-apdrosinasana/octa/octa-polise/lv/
Gjensidige Baltichttp://www.gjensidige.lv/lv/vehicle/MTPL/about/explanation/
IF Latviahttp://www.if.lv/web/lv/privatpersonam/apdrosinasana/transportlidzeklim/octa/pages/octa.aspx
Seesam Latviahttp://www.seesam.lv/lv/privatpersonam/transportlidzeklu-apdrosinasana/octa

Kādi ieguvumi ir no OCTA apdrošināšanas?

OCTA apdrošināšana būtiski atvieglo auto vadītāja stāvokli situācijā, kad viņa vainas dēļ ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušies bojājumi citas personas īpašumam vai veselībai. Zaudējumus noteikto limitu ietvaros (mantai – 70 000 Ls, personu veselībai – 250 000 Ls), kas saistīti ar šiem bojājumiem, sedz apdrošināšanas kompānija, nevis pats vainīgai autovadītājs, kuram šajā brīdī pietiek citu rūpju.

Faktori, kas ietekmē OCTA apdrošināšanas cenu

Iegādājoties OCTA apdrošināšanas polisi, katra apdrošināšanas kompānija izvirza savus nosacījumus, kas būtiski ietekmē polises cenu. Sekojoši – apdrošināšanas prēmijas apjomu jeb polises cenu nosaka katra apdrošināšanas kompānija, ņemot vērā daudzus riskus ietekmējošus faktorus. Tos izvērtējot kopumā, katrs apdrošinātājs nosaka galīgo apdrošināšanas maksas apjomu.

  • Apdrošināšanas termiņš – apdrošināšanas kompānijas vienmēr piedāvā izdevīgāku OCTA apdrošināšanas polises cenu, ja Jūs to iegādāsieties uz ilgāku laika periodu, piemēram, uz 12 mēnešiem nevis 3 mēnešiem.
  • Transporta līdzekļa raksturojums – šajā riska novērtējumā ietilpst apdrošināmā transportlīdzekļa tips (piemēram, apdrošināšana cena kravas automašīnām un autobusiem ir augstāka nekā vieglajiem transportlīdzekļiem), tā pilna masa (automašīnai ar lielāku pilno masu apdrošināšanas izmaksas būs augstākas) un transportalīdzekļa vecums (attiecīgi, jo jaunāka automašīna, jo zemākas apdrošināšanas izmaksas jeb prēmija).
  • Transporta līdzekļa reģistrācijas vieta – tas tiek attiecināts uz satiksmes intensitāti, kur pārsvarā pārvietojās apdrošinātā automašīna. Attiecīgi, jo lielāka satiksmes intensitāte, kā piemēram Rīgā, jo augstāka būs apdrošināšanas polises cena.
  • Transporta līdzekļa vadītāja braukšanas vēsture (Bonus-Malus klase) – šis ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē OCTA polises cenu. Tā ir Jūsu braukšanas vēsture. Vairāk informācijas.

OCTA apdrošināšanas atlīdzību limiti

Personai nodarīto zaudējumu atlīdzības limits – līdz 250 000 LVL.  Savukārt personas īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzības limits – līdz Ls 70 000 LVL.

Kas ir Bonus-Malus?

Bonus-Malus (atlaide – piemaksa) ir sistēma, kas 17 riska klasēs apvieno transportlīdzekli un tā īpašnieku, kuri ir vienādi savā braukšanas uzvedībā, par pamatu ņemot iespēju izraisīt ceļu satiksmes negadījumu. Sistēmas 17 riska klases veidojas no – 7.-17. klasē esošajiem pienākas atlaide (Bonus), 1.-5. – piemaksa (Malus), 6.klase ir sākumklase, kurā automātiski nokļūst auto īpašnieki, kas pirmo reizi iegādājas OCTA polisi.

  • Bonus – apdrošināšanas prēmijas atlaide (apdrošināšanas polises cenu samazinājums) transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam, kurš nav nodarījis zaudējumus ceļu satiksmes negadījumos.
  • Malus – apdrošināšanas prēmijas piemaksa (apdrošināšanas polises sadārdzinājums) transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam par vienu vai vairākiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur viņš ir nodarījis zaudējumus iepriekšējos apdrošināšanas periodos. Par katru izraisīto ceļu satiksmes negadījumu transportlīdzekļa īpašnieks zaudē līdzšinējo Bonus-Malus klasi.

Bonus-Malus sistēma tiek izmantota aprēķinot apdrošināšanas prēmiju standartlīgumiem un starptautiskajiem apdrošināšanas līgumiem. Savu Bonus-Malus klasi Jūs varat noskaidrot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā – www.ltab.lv.