Ceļojumu apdrošināšana

Dodoties ārzemju ceļojumā – atpūtas vai darba braucienos, ceļojumu apdrošināšana var lieti noderēt. Galvenais polises iegādes mērķis, atrodoties ārvalstīs, ir saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību bez papildus izdevumiem.

Kādus riskus apdrošina ceļojumu apdrošināšana?

 • Medicīniskie izdevumi – ja ārzemju ceļojuma laikā Jūs saslimstat vai ciešat negadījumā, apdrošināšanas kompānijas sedz medicīniskos izdevumus, t.sk. arī medicīniskā transporta izdevumus, medikamentu iegādi ar atlaidēm, rehabilitāciju.
 • Nelaimes gadījumi – apdrošināšanas kompānija izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja nelaimes gadījuma rezultātā rodas paliekoša invaliditāte vai iestājas nāve.
 • Bagāža un personiskās mantas – bagāžas sabojāšanu, nozaudēšanu un zādzību laikā, kad tā atradās bagāžas nodaļā, bagāžas glabātuvē, apsargājamā ģērbtuvē vai droši aizslēgtu ēku telpās, pie oficiāli norīkota kravas nesēja. Atsevišķas apdrošināšanas kompānijas piedāvā apdrošināt bagāžu arī pārējā ceļojuma laikā pret zādzību. Tāpat ir iespējams apdrošināt-  skaidras naudas, ceļojuma čeku, dokumentu sabojāšanu un nozaudēšanu  vai zādzību.
 • Privātā civiltiesiskā atbildība – apdrošināšana sedz netīši nodarītus zaudējumus apkārtējo personu veselībai, dzīvībai vai to mantai.
 • Ceļojuma atcelšana vai aizkavēšanās.

Apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā ceļojumu apdrošināšanu:

KompānijaInformācija mājaslapā
Baltahttp://www.balta.lv/lv/privatpersonam/celojuma-apdrosinasana/isuma
Baltijas Apdrošināšanas Namshttp://www.ban.lv/lat/personu.php?id_article=20
Baltikumshttp://baltikums-online.lv/services_legal/travel_abroad.html
BALVAhttp://www.balva.lv/lv/private/travel-accident-insurance
BTAhttp://www.bta.lv/lat/private/travel
ERGO Latvijahttp://www.ergo.lv/privatpersonam/celojumu-apdrosinasana/lv/
Gjensidige Baltichttp://gjensidige.lv/lv/travel/about/object/
IF Latviahttp://www.if.lv/web/lv/privatpersonam/Apdrosinasana/Celojumi/Pages/isuma.aspx
Seesam Latviahttp://www.seesam.lv/lv/privatpersonu-apdrosinasana/celojumu-apdrosinasana

Ceļojuma apdrošināšanas polises cena

Ceļojuma apdrošināšanas polises cena ir atkarīgs no sekojošiem faktoriem:

 • izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem;
 • apdrošinājuma summas lieluma;
 • ceļojuma galamērķa;
 • apdrošināšanas termiņa.

Kādus izdevumus atlīdzina ceļojumu apdrošināšana?

Ja līgumā nav noteikts citādi, tad saskaņā ar apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti medicīniskie izdevumi sakarā ar apdrošinātā pēkšņu saslimšanu vai veselības traucējumiem, kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā, par:

 • hospitalizāciju, medicīnisko transportēšanu, medicīnisko evakuāciju, repatriāciju, neatliekamu stomatoloģisko palīdzību;
 • trešās personas vizīti ārkārtējā situācijā un radinieku evakuāciju, kuri pavada apdrošināto;
 • sagaidīšanas organizēšanu pastāvīgajā dzīves vietā;
 • komunikāciju, informatīvo un juridisko palīdzību;

Gadījumi, kad apdrošināšanas kompānijas neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:

 • ja ceļojums bija uzsākts speciāli ar ārstēšanās nolūku;
 • sakarā ar iedzimtām un hroniskām slimībām, slimībām un to sekām, kuras sākušās, vēl atrodoties pastāvīgajā dzīves vietā (šajā gadījumā apmaksā tikai izdevumus par neatliekamo ārstniecisko palīdzību, lai glābtu apdrošinātā dzīvību);
 • par stomatoloģisko apskati, zobu sanāciju vai plombēšanu, rentgena uzņēmumu, ja nav bijušas akūtas zobu sāpes;
 • par nelaimes gadījumiem, kas radušies vispārējas radioaktīvas saindēšanās un radioaktīvā piesārņojuma, dabas katastrofu, karadarbības, militāru akciju, ārkārtējā stāvokļa, masu nemieru, streiku vai mītiņu un to seku rezultātā;
 • sakarā ar psihiskām slimībām un to sekām;
 • sabiedriskās kārtības pārkāpšanas seku un vispārpieņemto uzvedības normu neievērošanas dēļ;
 • par sekām, ko izraisījusi brīvprātīga alkoholisko dzērienu un to surogātu, psihotoksisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu, kā arī tās sekām vai ārstu neparakstītu medikamentu lietošanu;
 • izdevumus, kas saistīti ar plastiskām operācijām, kā arī palīglīdzekļu (briļļu, dzirdes aparātu, protēžu u.c.) iegādāšanos un remontu;
 • par pakalpojumiem, kuri no medicīnas viedokļa nav bijuši nepieciešami un ārsta norīkoti (t.sk. plānveida ķirurģiskas operācijas);
 • par psihoterapeitisko, psihiatrisko un onkoloģisko ārstēšanos (neatkarīgi no slimības stadijas).

Izņēmumi, par kuriem netiek atlīdzināti izdevumi, pilnībā tiek atrunāti katrā konkrētajā apdrošināšanas līgumā.

Informācija, kas būtu noderīga dodoties ceļojumā

 1. Ja ārvalstīs esat nokļuvis problēmsituācijā, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā Jums palīdzēs Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas konsulārais dienests – http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celotajiem;
 2. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments aicina Latvijas iedzīvotājus reģistrēt savu uzturēšanos ārvalstīs Konsulārajā reģistrā. Minētā reģistrācija ļauj nodrošināt konsulārās palīdzības sniegšanu ekstremālās situācijās. Reģistrācija.