AAS “BALTA” pārņem likvidējamās AS “RSK apdrošināšana” īpašuma apdrošināšanas klientus

Šā gada 6. augustā Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi atļauju apdrošināšanas sabiedrībai „BALTA” pārņemt likvidējamās AS „RSK apdrošināšana” īpašuma apdrošināšanas portfeli. Līdz ar to no šā gada 6.augusta AAS „BALTA” apkalpo likvidējamās AS „RSK apdrošināšana” īpašuma apdrošināšanas bijušos klientus un uzņemas visas saistības, kas izriet no agrāk noslēgtajiem līgumiem.
Likvidējamās AS „RSK apdrošināšana” bijušajiem klientiem tas nozīmē, ka turpmāk viņus apkalpos AAS „BALTA”. Iepriekš noslēgtie līgumi ar likvidējamās AS „RSK apdrošināšana” turpina savu darbību bez izmaiņām noteikumos un pienākumos līdz noslēgto līgumu darbības termiņa beigām  
Tuvākajās dienās AAS „BALTA” izsūtīs informatīvas vēstules saviem jaunajiem klientiem, lai vērstu uzmanību uz tīri praktiskiem turpmākās sadarbības aspektiem, kas katram klientam ir svarīgi, piemēram, kā pieteikt atlīdzības gadījumu, kā turpmāk veikt maksājumus, ja tādi ir iepriekš atrunāti noslēgtajā līgumā, kā arī – kur vērsties ar jautājumiem.
„Ņemot vērā, ka „BALTA” ir lielākais privātpersonu īpašuma apdrošinātājs Latvijā, mēs esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi, kā arī mums ir tirgus zināšanas un izpratne par klientu vajadzībām, kas ļauj sekmīgi integrēt mūsu esošajā biznesā likvidējamās AS „RSK apdrošināšana” īpašuma apdrošināšanas klientus,” skaidro Aivars Vilnītis, AAS „BALTA” valdes loceklis.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?