59% Latvijas iedzīvotāju par svarīgāko uzskata īpašuma apdrošināšanu

59% Latvijas iedzīvotāju par svarīgāko nedzīvības apdrošināšanas veidu uzskata privātīpašuma apdrošināšanu, taču tikai katrs piektais par nozīmīgāko nosaucis arī personiskās (kustamās) mantas apdrošināšanu, liecina kompānijas Nordicia Apdrošināšana veiktais pētījums. Saskaņā ar aptaujas datiem 60% Latvijas iedzīvotāju kustamās mantas vērtība sastāda līdz 10,000 latiem, savukārt vairāk nekā puse no aptaujātajiem par vērtīgāko iedzīves daļu nosaukuši sadzīves un elektrotehniku. Tāpat vairākums Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka nelaimes gadījumā ar mājokli viņiem būtu visvairāk žēl šķirties no informācijas nesējiem un piemiņas lietām.

Tikai 17% valsts iedzīvotāju ir noslēguši kustamās mantas apdrošināšanas līgumu ar kādu no apdrošināšanas sabiedrībām, turpretim nekustamo mantu apdrošinājis katrs trešais. „Mēs plā Šodien, ja jūsu apdrošināto mājokli applūdina kaimiņš, apdrošināšanas kompānija, protams, segs īpašuma remontu. Taču jaunu tehniku, mēbeles, iedzīves un interjera priekšmetus jums nāksies iegādāties pašam, kas radīt lielus neparedzētus izdevumus,» — skaidro Nordicia Apdrošināšana vadītājs Aivars Vilnītis. Pētījuma dati liecina, ka 60% Latvijas iedzīvotāju kustamās mantas vērtība sastāda līdz 10,000 latiem, un tas nozīmē, ka nelaimes gadījumā bez attiecīgā apdrošināšanas līguma iedzīvei nodarītie zaudējumi netiks kompensēti. «Rietumu valstu pilsoņi parasti apdrošina īpašumu un mantu vienlaicīgi – kustamās mantas prēmija gadā nepārsniedz pārus desmitus eiro. Diemžēl Latvijā cilvēki bieži vien nav pietiekoši informēti par to, kas ir kustamā manta,” – atzīst A. Vilnītis. Viņš skaidro šī apdrošināšanas veida būtību tikai divos teikumos: „Domās apgrieziet jūsu dzīvokli kājām gaisā. Viss, kas nokritis uz grīdas, ir kustamā manta.”

Par vērtīgāko iedzīves daļu vairākums aptaujāto, neatkarīgi no ienākumiem un kopējās mantas vērtības, atzinuši sadzīves un elektrotehniku. Sievietes vērtē tehniku augstāk, nekā vīrieši (63% pret 46%). Materiālo vērtību skalā otro vietu (19%) ieņem datu nesēji – video un audio kasetes, CD un DVD ieraksti, atmiņas kartes, kā arī piemiņas lietas. „Diemžēl neviens apdrošinātājs nevar kompensēt garīgās ciešanas,” – saka Vilnītis, ”taču mūsu izstrādātā sistēma pieļauj daudzos gadījumos pieteikt atlīdzības telefoniski.»

Aptaujas dati liecina, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs kaut reizi saskārās ar zaudējumiem, kas nodarīti viņa mājoklim. Visbiežāk – 12% gadījumu – īpašums cieš no applūdināšanas, savukārt katrā desmitais mājoklis kaut reizi ticis apzagts. Ugunsgrēks iespējamo nelaimju sarakstā atrodas pēdējā vietā (6%).

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?