“Seesam Latvia” uzņemas papildu saistības, lai kompensētu zaudējumus klientiem sakarā ar atceltajiem lidojumiem

Apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Seesam Latvia” kopš ceturtdienas vērsušies jau vairāki desmiti klientu, kas interesējušies par iespēju saņemt kompensāciju par nenotikušajiem lidojumiem, kas tika atcelti sakarā ar Islandē notikušā vulkāna izvirduma radīto pelnu mākoni.

Neraugoties uz to, ka apdrošināšanas līgumi neparedz kompensēt zaudējumus, kas radušies globālu dabas katastrofu un dabas stihiju dēļ, “Seesam Latvia” pieņēmusi lēmumu ikvienu šajā sakarā pieteikto apdrošināšanas gadījumu izskatīt īpašā kārtībā, lai pēc iespējas rastu klientiem labāko risinājumu, atzīstot, ka šis ir viens no tiem ārkārtas gadījumiem, kad nepieciešams uzņemties papildu saistības klientu interesēs. Tāpēc AAS “Seesam Latvia” izņēmuma kārtā segs apdrošināto personu neparedzētos izdevumus par aizvietojošas aviobiļetes iegādi vai par alternatīva transporta līdzekļa izmantošanu ar zemāk minētajiem nosacījumiem, ka aviobiļete un AAS “Seesam Latvia” ceļojumu apdrošināšanas polise būs iegādāta līdz 2010.gada 14.aprīlim (ieskaitot) un apdrošināšanas polisē būs minēts, ka apdrošināts risks “Aizkavējies vai īslaicīgi atcelts lidojums”.

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs būs starpība starp summu, ko apdrošinātā persona samaksājusi par aizvietojošo aviobiļeti vai par alternatīva transporta izmantošanu, lai nokļūtu paredzētā, bet atceltā lidojuma galapunktā, un attiecīgās aviokompānijas izmaksāto kompensāciju, bet jebkurā gadījumā izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniegs polisē norādīto apdrošinājuma summu riskam “Aizkavējies vai īslaicīgi atcelts lidojums”.

Apdrošinātai personai tiks atlīdzināti tikai viņai pašai radušies neparedzētie izdevumi par aizvietojošas aviobiļetes iegādi vai par alternatīva transporta izmantošanu.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?