“Seesam”: vidējā apdrošināšanas atlīdzība mājokļiem palielinājusies divas reizes

Pēdējā gada laikā divas reizes palielinājies apdrošināšanas kompānijas “Seesam” privātpersonām izmaksātais vidējās atlīdzības apmērs par mājokļiem nodarītajiem zaudējumiem. 2011. gadā vidējā izmaksātā atlīdzība par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem bija apmēram 600 latu, bet 2012. gadā vidējā izmaksātā atlīdzība sasniedza jau apmēram 1200 latus.

Salīdzinājumam – vidējā cena par mājokļa apdrošināšanas polisi gadam ir aptuveni 60 lati.

Lielākā pagājušajā gadā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par privātpersonas īpašumam nodarītajiem zaudējumiem bija 58 000 latu – par ugunsgrēka radītajiem postījumiem.

Vidējās atlīdzības apmēra straujais pieaugums saistīts ar to, ka 2012. gadā biežākas bija ugunsnelaimes, kas parasti saistītas ar lielākiem un būtiskākiem zaudējumiem īpašumam. “Seesam” Latvijas filiāles 2012. gadā izmaksātā vidējā apdrošināšanas atlīdzība par gadījumiem, kas saistīti ar ugunsnelaimēm, bija aptuveni 10 000 latu.

Jāpiebilst, ka biežāk postījumus mājokļiem nodara nevis uguns, bet gan ūdens, taču parasti šie zaudējumi ir mazāki, līdz ar to arī vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par ūdens radītajiem zaudējumiem ir mazāka.

draugiem.lv ieteikt draugiem

Ir viedoklis?